Volume Knob for V3 & RH5R Radio

SKU: KNOB-RH5R/V3
Regular price $3.40
Regular price $4.00 Sale Sale price $3.40

Replacement volume knob for V3 & RH5R radio.